Torutööd

Ettevõtte tegevuse valdkonnaks on tehnovõrkude ehitus ja pinnasetööd:

Välistööd

 • Vee – ja kanalisatsiooni välisvõrgud
 • Gaasitorustiku ehitus
 • Vundamendialuste ehitus

Hoonesisesed torutööd

 • Hoonesisene vesi ja kanalisatsioon
 • Hoonesisene küttetorustik
 • Hoonesisene jahutusetorustik
 • Hoonesisene gaasitorustik

Ehitusmeeskond teostab:

 • kinnistusiseste veevarustuse- ja kanalisatsioonitorustike ehitust,
 • kanalisatsioonitööd,
 • vee- ja kanalisatsioonitorustike avariitöid,
 • drenaaži- ja sadeveetorustike ehitust,
 • liitumispunktide ehitust,
 • magistraaltorustike ehitust ja renoveerimist,
 • hüdrantide paigaldust,
 • tankide paigaldust (pumbajaamad, septikud, kaevud, reoveepuhastid),
 • lekete avastamist ja likvideerimist.

Hinnapakkumise saamiseks pöördu meie poole e-kirja teel aadressil info@altmer.ee või telefonil +372 58 13 60 13.