Liitumispunkti ehitus

Liitumine on vajalik, juhul kui kunnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus või Te soovite olemasolevaid ühendusi rekonstrueerida. Ettevõte Altmer Ehitus OÜ teostab liitumispunktide ehitustöid nii Tallinnas kui ka üle Eesti. Oleme ehitamisel abiks nii nõu, kui jõuga.

Liitumispunkti ehitus Tallinnas

Alates 01.04.2019 korraldab Tallinna Vesi minikonkursi 16 eelnevalt kvalifitseeritud pädeva ehitusettevõtte vahel.
Ettevõtete nimekirja kuulub ka Altmer Ehitus OÜ.
Liituja peab täitma enne ehitaja valikuks korraldatava minikonkursi toimumist liitumistaotluse ja töid kirjeldava vormi, mille saab alla laadida AS Tallinna Vesi koduleheküljelt.
AS-i Tallinna Vesi vastutusalasse kuulub nii tänavatorustik kui ka liitumisunkt.
Kinnistusisene torustik kuulub kliendi vastutusalasse. Kinnistusiseste torustike ehitamisega saate alustada samaaegselt liitumispunktide ehitamisega.

Vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine KIK toetusega

Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) toetab kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist liitumispunktist hooneni ning kogumismahutite rajamist üle Eesti. Altmer Ehitus OÜ aitab Teid nii toetuse taotlemises kui ka projekti elluviimise protsessis.

Hinnapakkumise saamiseks nii liitumispunkti kui ka kinnistusiseste torustike ehitamisele pöördu meie poole e-kirja teel aadressil info@altmer.ee või telefonil +372 58 13 60 13.