Altmer Ehitus OÜ - Torutööd Tallinnas ja Harjumaal

Torutööd

Teostame kõikvõimalikud torutööd: välistorustike võrgu ehitamine: vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-, hüdrantide paigaldus. Tankide paigaldus: pumbajaamad, septikud, kaevud, reoveepuhastid.

LOE LÄHEMALT >

Teedeehitus

Teedeehitus, platside ja parklate rajamine, teekatete taastamistööd, asfalteerimistööd, haljastuse rajamine.

LOE LÄHEMALT >

Toruabi Harjumaal

Avariitööd 24/7.
Kutsu torumees telefonil +372 58 13 60 13. Avariitööd teostame eelisjärjekorras.

LOE LÄHEMALT >

Liitumispunkti ehitus

Liitumine on vajalik, juhul kui kunnistul puudub vee- ja/või kanalisatsiooniühendus.Ettevõte Altmer Ehitus OÜ teostab liitumispunktide ehitustöid nii Tallinnas kui ka kogu Eestis.

LOE LÄHEMALT >


Altmer Ehitus OÜ põhitegevusalaks on veevarustuse ja kanalisatsioonitorustike rajamine. Kollektiivis on ehitusalase hariduse ja litsentsiga kogenud spetsialistid. Kõigi tööde puhul jälgime rangelt kehtivat seadusandlust ja ehitusnorme.Meie põhimõtteks on laitmatu kvaliteet, mõistlik hind ja tähtajast kinnipidamine.Tänu rikkalikele kogemustele ja usaldusväärsetele partneritele teostame ka peatöövõttu.

Altmer Ehitus OÜ kuulub liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuete vastavaks tunnistatud ettevõtete hulka.


1.11
2019
Edukad taristuehitajad
Äripäeva "Ehitusuudised" koostas oktoobris järjekordse edukate taristuehitajate TOP'i. Meie ettevõte Altmer Ehitus OÜ on nomineeritud sel aastal meie Äripäeva Taristu ehitajate TOP-is 14. kohale. Väga tubli saavutus!
1.11
2019
Alates 01.04.19 ehitavad As-i Tallinna Vesi liitumispunkte uue raamlepingu hanke nr 205048 käigus kvalifitseeritud partnerid. Altmer Ehitus OÜ kuulub liitumispunkti ehitaja minikonkursi käigus AS-i Tallinna Vesi poolt hankemenetluses nõuete vastavaks tunnistatud ettevõtete hulka. Palju õnne, Altmer Ehitus OÜ!